Zamówienia publiczne inne

Tytuł Data publikacji
Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie, przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza – III etap realizacyj 2024/04/30
„Budowa żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie” - w formule zaprojektuj i wybuduj. 2024/04/12
„Rewaloryzacja Placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”. 2024/02/29
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym” 2023/12/29
„Kontrola czasowych organizacji ruchu oraz udział w prowadzonych przez Zamawiającego odbiorach stałych organizacji ruchu.” 2023/12/21
„REMONT I NAPRAWA FASADY SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU PRZY UL. WĄSKIEJ 16 W SZCZECINIE”. 2023/11/02
Przebudowa ulicy Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). 2023/09/26
„REMONT I NAPRAWA FASADY SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU PRZY UL. WĄSKIEJ 16 W SZCZECINIE”. 2023/09/21
Remont i naprawa fasady Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2023/08/02
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Struga. 2023/07/28
Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi – Zagórskiego oraz nowobudowanego odcinka drogi (przedłużenie ul. Czesława Miłosza). 2023/06/06
Świadczenie Usług Prawniczych dla Szczecińskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. w Szczecinie 2023/04/27
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie” - w formule zaprojektuj i wybuduj. 2022/11/18
Wymiana ogrodzenia wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz rozbiórką istniejącego ogrodzenia na terenie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży i  Stadionu Miejskiego 2022/11/04
Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2022/09/07
Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z budową dróg dojazdowych do zbiornika” w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej, Ostoi- Zagórskiego w Szczecinie 2022/09/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego 2022/08/10
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). Rozbudowa ulicy Władysława Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną 2022/06/24
Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2022/06/24
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulicy Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną 2022/06/24
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dąbie (Południe), rozbudowa ulic Jesiennej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną 2022/06/24
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowa ulicy Kolejowej i przebudowa ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną 2022/06/24
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego 2022/06/15
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Żelechowa, rozbudowa ulicy Żelaznej oraz przebudowa ulicy Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej 2022/06/15
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino, rozbudowa ulicy Świętojańskiej oraz rozbudowa ulicy Strzałowskiej 2022/06/15
„Dostawa wyposażenia i urządzeń technologicznych dla Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie” 2022/06/10
„Dostawa wyposażenia meblowego dla Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie” 2022/06/10
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Łasztownia, rozbudowa ulicy Leona Heyki wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulicy Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dąbie (Południe), rozbudowa ulic Jesiennej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Szczecin Dąbie – część północna, rozbudowa ulic Stacyjnej i Pomorskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dunikowo, rozbudowa ulicy Kobaltowej wraz z infrastrukturą techniczną infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo. Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowa ulicy Kolejowej i przebudowa ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną. 2022/04/05
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino, rozbudowa ulicy Świętojańskiej oraz rozbudowa ulicy Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin, rozbudowa ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Załom, rozbudowa ulicy Produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Turzyn, rozbudowa ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowa ulicy 26 Kwietnia wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Trzebusz, budowa parkingu przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Drzetowo, rozbudowa ulicy Rugiańskiej, Willowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Żelechowa, rozbudowa ulicy Żelaznej oraz przebudowa ulicy Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej 2022/04/04
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). Rozbudowa ulicy Władysława Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną 2022/03/25
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: Budowa budynku biurowo-szatniowego z zagospodarowaniem terenu na terenie obiektu sportowego Skolwin w Szczecinie. 2022/01/31
Kontrola czasowych organizacji ruchu wdrożonych na zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego jako inwestora zastępczego na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz udział w prowadzonych przez 2022/01/25
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Gocław" 2022/01/19
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Gocław w ramach zadania 3.2.A w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 2021/12/10
„Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie”. 2021/12/03
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). Rozbudowa ulicy Władysława Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną. 2021/10/13
„Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie.” – część 2 2021/10/13
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowa i budowa ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2021/09/03
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2021/09/03
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną" 2021/06/30
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną" 2021/06/30
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska) w Szczecinie" 2021/06/30
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną" 2021/06/30
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą). Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczeciń 2021/06/04
„Modernizacja ulicy Modrej i ulicy Koralowej w Szczecinie”. 2021/05/28
Dostawa mebli do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie. 2021/04/02
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 3 2021/03/30
„Dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie miasta Szczecina.” 2021/02/26
Przebudowa i nadbudowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7 w Szczecinie 2021/02/12
Dostawa mobilnych urządzeń doświetlających murawę Stadionu Miejskiego w Szczecinie 2020/12/30
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 3” 2020/12/23
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego. 2020/11/20
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie. 2020/10/26
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie. 2020/10/16
Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie 2020/09/15
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie. 2020/09/07
Dostawa wyposażenia pawilonów obsługowych znajdujących się na koronie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2020/08/19
Wyposażenie boisk do piłki nożnej przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie” 2020/08/13
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 2 2020/07/17
Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2020/02/21
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w S 2020/02/05
„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 3. Przebudowa ul. Górnośląskiej.” 2019/12/04
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie 2019/11/12
Obsługa prawna Inwestycji - Stadion 2019/10/09
Węzeł przesiadkowy Głębokie 2019/09/09