Zamówienia publiczne inne

Tytuł Data publikacji
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Gocław w ramach zadania 3.2.A w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 2021/12/10
„Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie”. 2021/12/03
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). Rozbudowa ulicy Władysława Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną. 2021/10/13
„Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie.” – część 2 2021/10/13
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowa i budowa ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2021/09/03
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 2021/09/03
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną" 2021/06/30
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną" 2021/06/30
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska) w Szczecinie" 2021/06/30
„Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną" 2021/06/30
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą). Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczeciń 2021/06/04
„Modernizacja ulicy Modrej i ulicy Koralowej w Szczecinie”. 2021/05/28
Dostawa mebli do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie. 2021/04/02
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 3 2021/03/30
„Dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie miasta Szczecina.” 2021/02/26
Przebudowa i nadbudowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7 w Szczecinie 2021/02/12
Dostawa mobilnych urządzeń doświetlających murawę Stadionu Miejskiego w Szczecinie 2020/12/30
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 3” 2020/12/23
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego. 2020/11/20
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie. 2020/10/26
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie. 2020/10/16
Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie 2020/09/15
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie. 2020/09/07
Dostawa wyposażenia pawilonów obsługowych znajdujących się na koronie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2020/08/19
Wyposażenie boisk do piłki nożnej przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie” 2020/08/13
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 2 2020/07/17
Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2020/02/21
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w S 2020/02/05
„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 3. Przebudowa ul. Górnośląskiej.” 2019/12/04
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie 2019/11/12
Obsługa prawna Inwestycji - Stadion 2019/10/09
Węzeł przesiadkowy Głębokie 2019/09/09