Zamówienia publiczne inne

Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z budową dróg dojazdowych do zbiornika” w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej, Ostoi- Zagórskiego w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

https://portal.smartpzp.pl/sim/public/postepowanie?postepowanie=33016571  (link do Platformy Elektronicznej)


Data publikacji:

2022/09/05
udostępnił: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp.z o.o., wytworzono: 2022/09/05, odpowiedzialny/a: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., wprowadził/a: Katarzyna Gill, dnia: 2022/09/21 18:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Gill 2022/09/21 18:19:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2022/09/21 17:44:07 nowa pozycja