Zamówienia publiczne inne

Tytuł Data publikacji
Dostawa mobilnych urządzeń doświetlających murawę Stadionu Miejskiego w Szczecinie 2020/12/30
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 3” 2020/12/23
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego. 2020/11/20
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie. 2020/10/26
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie. 2020/10/16
Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie 2020/09/15
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie. 2020/09/07
Dostawa wyposażenia pawilonów obsługowych znajdujących się na koronie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2020/08/19
Wyposażenie boisk do piłki nożnej przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie” 2020/08/13
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie - część 2 2020/07/17
Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2020/02/21
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w S 2020/02/05
„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 3. Przebudowa ul. Górnośląskiej.” 2019/12/04
Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie 2019/11/12
Obsługa prawna Inwestycji - Stadion 2019/10/09
Węzeł przesiadkowy Głębokie 2019/09/09